Acompanyament jurídic per als teus projectes creatius i innovadors en el camp de la cultura, l’esport i l’empresa

 

 

ESTRUCTURACIÓ DE PROJECTES CREATIUS I PROTECCIÓ

 • Estructurem projectes empresarials al voltant d’actius intangibles: drets d’autor, programari, marques, dissenys, know-how, produccions audiovisuals, produccions editorials i tot tipus de creacions.
 • Estructurem projectes personals per a l’explotació de drets d’imatge, creació artística, drets d’autor, etc.
 • Dissenyem l’estratègia de protecció d’aquests actius: identifiquem la millor via de protecció per als nostres clients (marques, Registre de la Propietat Intel·lectual, dipòsits notarials, acords de confidencialitat…) guiem en l’elaboració de les estratègies de registre i protecció.
 • Col·laborem amb agents de propietat industrial per als registres davant de les oficines corresponents (OEPM, EUIPO…).
 • Col·laborem amb companys especialistes en dret societari i dret fiscal i tributari per a la millor definició d’aquests projectes.

NEGOCIACIÓ I CONTRACTACIÓ

 • Negociem l’explotació dels actius immaterials dels nostres clients i dels contractes mercantils per al desenvolupament de la seva activitat.
 • Redactem i/o revisem contractes per a la millor protecció i explotació dels actius dels nostres clients i dels seus negocis: contractes de llicència, contractes de producció, contractes de cessió de drets, etc.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 • Extrajudicial:
  • Intervenim en negociacions, mediacions, conciliacions per a construir solucions beneficioses per a les parts i per a la consecució dels seus objectius.
  • Intervenim en la gestió de conflictes a PIMES i empreses familiars.
 • Procediments judicials: intervenció en procediments judicials civils i mercantils en defensa dels interessos dels nostres clients.

ASSESORAMENT DE PROJECTES IMMOBILIARIS

 • Assessorem operacions immobiliàries i gestionem projectes d’inversió i/o desinversió immobiliària.
 • Per a aquestes operacions, comptem amb una estreta xarxa de col·laboradors (fiscalistes, urbanistes, arquitectes, etc.), en la nostra mateixa línia de treball.

ALTRES ASSUMPTES

 • Per a qualsevol altre assumpte jurídic o de consultoria, consúlta’ns!